LICENCE

Licence preduzeća

SRBIJA

 • REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA Rešenje o ispunjenosti uslova za dobijanje licence za izradu tehničke dokumentacije broj: 351-02-00361/2013-04, Datum: 19.07.2013. God.
 • P031M1 - izrada projekata termotehničkih, termoenrgetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za preradu nafte i gasa
 • P032M1 - izrada projekata termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za međunarodne i magistralne produktovode, gasovode i naftovode za transport, za gasovode nazivnog radnog natpritiska preko 160 bara, ukoliko prelaze najmanje dve opštine, za skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona
 • P071G3 - hidrotehničkih projekata za međunarodne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije
 • P072G3 – hidrotehničkih projekata za postrojenja za preradu vode za piće kapaciteta preko 40 l/s
 • P072M2 – projekata mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 40 l/s
 • P072T1 – projekata tehnoloških procesa za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 40 l/s
 • P073G3 – hidrotehničkih projekata za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15000 stanovnika ili kapaciteta preko 40 l/s

CRNA GORA

 • P031M1 - izrada projekata termotehničkih, termoenrgetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za preradu nafte i gasa
 • P073G3 – hidrotehničkih projekata za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15000 stanovnika ili kapaciteta preko 40 l/s
 • P071G3 - hidrotehničkih projekata za međunarodne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije