Goran Vukobratović

Goran Vukobratović

Goran Vukobratović

Goran Vukobratović

Stručnjak u oblasti građevinarstva i hidrotehnike, upravljanja projektima i koordinacije, međunarodnih tendera i razvoja biznisa

(Expert in project management and coordination, construction economics, civil engineering and hydrotechnics, international tendering and business development)

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Inženjerska Komora Crne Gore
 • Član predsedništva Društva građevinskih konstruktera Srbije

Godina rođenja:

1957.

Trenutna pozicija:

Direktor, Senior ekspert (President and CEO)

Ključne kvalifikacije:

 • Rukovođenje projektima svih nivoa složenosti
 • Projektno planiranje, upravljanje, kontrola i izveštavanje
 • Izrada studija izvodljivosti
 • Cost / benefit analize
 • Tehnički konsalting u inženjerskim projektima širokog spektra
 • Upravljanje timovima za projektovanje objekata društvenog standarda, industrije, komunalnih infrastrukturnih projekata
 • Upravljanje timovima za nadzor po domaćim i FIDIC pravilima građenja

Obrazovanje:

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu - diplomirani građevinski inženjer - odsek za konstrukcije

MBA – Institute for Management, New York, USA

Međunarodno iskustvo:

Crna Gora, Italija, Hrvatska, BiH

Branislav-Abadzin

Branislav Abadžin

Branislav-Abadzin

Branislav Abadžin

Stručnjak u oblasti projektovanja, izvođenja, tehničke kontrole: mašinskih, hidromašinskih, gasnih i tehnoloških instalacija.

Profesija:

Diplomirani mašinski inženjer

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1951.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant mašinskih instalacija Odgovorni izvođač mašinskih instalacija

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje i nadzor u oblasti termomašinskih instalacija
 • Izgradnja i nadzor hidrotehničkih postrojenja
 • Upravljanje projektima i praćenje izgradnje u oblasti opremanja objekta termomašinskom opremom
 • Dugogodišnje iskustvo u izgradnji i nadzoru gradskih toplovodnih trasa i priključaka

Obrazovanje:

Univerzitet u Novom Sadu. FTN -Novi Sad-Mašinski odsek smer termoenergetsko mašinstvo

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Davor Gudalo

Davor Gudalo

Davor Gudalo

Davor Gudalo

Stručnjak za projekovanje hidrotehničkih objekata i sistema za vodosnabdevanje

Profesija:

Master inženjer građevinarstva

Članstva:

Godina rođenja:

1985.

Trenutna pozicija:

Projektant hidrotehničkih objekata i infrastrukturnih objekata

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sistema za vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda
 • Projektovanje postrojenja za proizvodnju pitke vode
 • Izvođenje objekata u delu hidrotehnika i instalacije vodovoda i kanalizacije
 • Izrada tenderske dokumentacije i praćenje investicija u oblasti hidrotehnike
 • Izrada dinamičkog plana i praćenje izgradnje

Obrazovanje:

Građevinski fakultet Subotica, smer – hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, Republika Srpska

Branislav Jakovljevic

Branislav Jakovljević

Branislav Jakovljevic

Branislav Jakovljević

Rukovodilac sektora inženjeringa

Profesija:

Diplomirani građevinski inženjer

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1957.

Trenutna pozicija:

Pomoćnik direktora za inženjering

Ključne kvalifikacije:

 • 30 godina iskustva u Izgradnji objekata
 • Planiranje i rukovođenje izgradnje objekata
 • Stručnjak za nadzor i kontrolu kvaliteta u oblasti građevinskog i hidrotehničkog inženjeringa, izgradnje sistema snabdevanja i odvodnje vode, instalacija i tehničke opreme, planiranje i koordinaciju izgradnje
 • Stručni nadzor na gradilištu i praćenje Investicija
 • Priprema i praćenje tenderske dokumentacije
 • Izrada studija izvodljivosti
 • Izrada, rukovođenje i praćenje dinamike radova

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – građevinski odsek – smer industrijska gradnja

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, Republika Srpska, Rusija,Italija

Ivan Karapandžić

Ivan Karapandžić

Ivan Karapandžić

Ivan Karapandžić

Stručnjak za izgradnju i nadzor hidrotehničkih objekata, infrastrukture i objekata visokogradnje i projektovanja hidrotehničkih objekata

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva-master

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1984.

Odgovorni izvodjač radova

Ključne kvalifikacije:

 • Izgradnja i nadzor objekata visokogradnje i hidrotehničkih objekata
 • Projektovanje hidrotehničkih objekata
 • Stručnjak za nadzor i kontrolu kvaliteta u oblasti građevinskog i hidrotehničkog inženjeringa, izgradnje sistema snabdevanja i odvodnje vode, instalacija i tehničke opreme, planiranje i koordinaciju izgradnje
 • Izrada, rukovođenje i praćenje dinamike radova

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – diploma građevinskog fakulteta – odsek konstrukcije

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Vlado Karapandzić

Vlado Karapandžić

Vlado Karapandzić

Vlado Karapandžić

Stručnjak u projektovanju, izgradnji i nadzoru elektro instalacija infrastrukturnih objekata, objekata visokogradnje i niskogradnje

Profesija:

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva-master

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1982.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje , izvođenje i nadzor elektro instalacija
 • Projektovanje i izvođenje svih vrsta elektro instalacija za: poslovne objekte, rezidencijalne objekte, industrijske objekte i hidrotehničke objekte
 • Projektovanje i nadzor nad specijalnim sistemima za dojavu i gašenje požara
 • Iskustvo u projektovanju SCADA sistema, automatike i prenosa podataka
 • Projektovanje i stručni nadzor nad izgradnjom spoljašnjeg dekorativnog i reflektorskog osvetljenja i osvetljenja saobraćajnica

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Katedra za Elektroniku, energetiku i telekomunikacije – odsek Elektroenergetika, usmerenje Elektroenergetski sistemi

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, Republika Srpska

Damir L. Merković

Damir L. Merković

Damir L. Merković

Damir L. Merković

Stručnjak u oblasti projektovanja i stručnog nadzora

Profesija:

Diplomirani inženjer arhitekture

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Inženjerska Komora Crne Gore
 • Hrvatska Komora Arhitekata

Godina rođenja:

1972.

Trenutna pozicija:

Rukovodilac tima i inženjer stručnog nadzora

Ključne kvalifikacije:

 • 14 godina iskustva u učestvovanju i vođenju izrade projektne dokumentacije i stručnom nadzoru nad izgradnjom.
 • Iskustvo u rukovođenju, izradi i saradnji na projekatima širokog spektra objekata visokogradnje.
 • Rukovođenje i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjama rezidencijalnih i turističkih objekata, kao i sadržaji infrastrukture pripadajuće kompleksu (restorani, bazeni, mašinska postrojenja, rezervoari, pumpne stanice, potporni zidovi, saobraćajnice, ...) za domaće i strane Investitore, prema domaćoj regulativi i modelima ugovora, tako i prema FIDIC-u.
 • Širok spektar softvera koji gravitiraju struci (AllPlan, AutoCad i slično, Sketchup, MSOffice i srodne aplikacije i sl.) uključujući rad u virtuelnom okruženju (Windows/Linux/VirtualBox).
 • Služi se engleskim, nemačkim i mađarskim jezikom.

Obrazovanje:

Univerzitet Novi Sad – FTN – Odsek za arhitekturu

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, Hrvatska

Evica Suša

Evica Suša

Evica Suša

Evica Suša

Stručnjak u projektovanju, nadzoru i izgradnji elektro instalacija infrastrukturnih objekata , objekata visokogradnje i niskogradnje

Profesija:

Master inženjer elektrotehnike i računarstva

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Inženjerska Komora Crne Gore
 • Društvo za osvetljenje Srbije, Smait

Godina rođenja:

1958.

Trenutna pozicija:

Rukovodilac sektora instalacija

Ključne kvalifikacije:

 • 30 godina iskustva u projektovanju i rukovođenju projektima u oblasti elekroinstalacija
 • Projektovanje i nadzor nad specijalnim sistemima za dojavu i gašenje požara
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Projektovanje instalacija za hotele, administrativne, sportske, poslovne i industrijske objekte
 • Izrada studija opravdanosti i konsalting u oblasti elektro instalacija
 • Projektovanje i stručni nadzor nad izgradnjom spoljašnjeg dekorativnog i reflektorskog osvetljenja i osvetljenja saobraćajnica
 • Iskustvo u projektovanju SCADA sistema, automatike i prenosa podataka

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – diploma Elektrotehničkog fakulteta – odsek Energetika, elektronika i telekomunikacije

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Slaviša Šarkanović

Slaviša Šarkanović

Slaviša Šarkanović

Slaviša Šarkanović

Stručnjak za izgradnju i nadzor objekata visokogradnje i hidrotehničkih objekata

Profesija:

Master inženjer građevinarstva (mast.inž.građ.)

Članstva:

Godina rođenja:

1985.

Trenutna pozicija:

Inženjer na gradilištu

Ključne kvalifikacije:

 • Izgradnja i nadzor objekata visokogradnje i hidrotehničkih objekata
 • Priprema tenderske dokumentacije, praćenje dinamike, privremenih i okončanih situacija
 • Tehnička priprema za realizaciju ugovora
 • Izrada dinamičkog plana i organizacija gradilišta
 • Kontrola kvaliteta i ugrađene opreme i materijala

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, odsek Građevinarstvo, smer Konstrukcije

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Bojan-Teofilovic

Bojan Teofilović

Bojan-Teofilovic

Bojan Teofilović

Izrada projekata, Upravljanje projektima, Projektovanje i upravljanje projektima u oblasti energetike, tretmana otpadnih voda i pitkih voda, infrastrukture, zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije.

Profesija:

Diplomirani inženjer mašinstva

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1985.

Trenutna pozicija:

Projektant i izvođač radova termo i hidro mašinskih instalacija, Rukovodilac projekata

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje i izvođenje objekata u oblasti energetike
 • Upravljanje projektima komunalnih i industrijskih prečistača otpadnih i pitkih voda
 • Projektovanje HVAC sistema sa naglaskom na sistemima sa obnovljivim izvorima energije.
 • Praćenje investicija i izrada tenderske dokumentacije

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – diploma mašinskog fakulteta –

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, Hrvatska

Ljiljana Vukic

Ljiljana Vukić

Ljiljana Vukic

Ljiljana Vukić

Stručnjak za izgradnju i nadzor hidrotehničkih objekata, infrastrukture i objekata visokogradnje

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1960.

Trenutna pozicija:

Odgovorni izvođač radova

Ključne kvalifikacije:

 • 25 godina iskustva u izgradnji- planiranje, organizacija, upravljanje i kontrola izvođenja radova na objektu
 • Stručni nadzor na gradilištu i praćenje Investicija
 • Priprema i praćenje tenderske dokumentacije i dinamike radova
 • Priprema privremenih i okončanih situacija

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – građevinski odsek – smer industrijska gradnja

Međunarodno iskustvo:

Srbija, R.Hrvatska, R. Srpska

Zoran Žinić

Zoran Žinić

Zoran Žinić

Zoran Žinić

Stručnjak u oblasti rukovođenja i izvršenja ugovora izgradnje i nadzora projekata infrastrukture, niskogradnje i visokogradnje

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva-konstruktivni smjer

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Inženjerska Komora Crne Gore
 • Društvo građevinskih konstruktera Srbije

Godina rođenja:

1957.

Trenutna pozicija:

Rukovodilac tima i inženjer zgradnje i stručnog nadzora

Ključne kvalifikacije:

 • 31 godina profesionalnog iskustva u izgradnji, konstrukterstvu u visoko i niskogradnji i hidrotehnici, upravljanju projektima i stručnoj kontroli
 • Rukovodilac projekata i timova
 • Stručnjak za nadzor i kontrolu kvaliteta u oblasti građevinskog i hidrotehničkog inženjeringa, izgradnje sistema snabdevanja i odvodnje vode, instalacija i tehničke opreme, planiranje i koordinaciju izgradnje, pripreme tenderske dokumentacije itd.
 • Praćenje dinamike radova i instrukcije u skladu sa projektom i ugovorom

Obrazovanje:

Univerzitet Novi Sad – Građevinski fakultet Subotica

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora