Goran Vukobratović

Goran Vukobratović

Goran Vukobratović

Goran Vukobratović

Stručnjak u oblasti građevinarstva i hidrotehnike, upravljanja projektima i koordinacije, međunarodnih tendera i razvoja biznisa

(Expert in project management and coordination, construction economics, civil engineering and hydrotechnics, international tendering and business development)

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Inženjerska Komora Crne Gore
 • Član predsedništva Društva građevinskih konstruktera Srbije

Godina rođenja:

1957.

Trenutna pozicija:

Direktor, Senior ekspert (President and CEO)

Ključne kvalifikacije:

 • Rukovođenje projektima svih nivoa složenosti
 • Projektno planiranje, upravljanje, kontrola i izveštavanje
 • Izrada studija izvodljivosti
 • Cost / benefit analize
 • Tehnički konsalting u inženjerskim projektima širokog spektra
 • Upravljanje timovima za projektovanje objekata društvenog standarda, industrije, komunalnih infrastrukturnih projekata
 • Upravljanje timovima za nadzor po domaćim i FIDIC pravilima građenja

Obrazovanje:

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu - diplomirani građevinski inženjer - odsek za konstrukcije

MBA – Institute for Management, New York, USA

Međunarodno iskustvo:

Crna Gora, Italija, Hrvatska, BiH

Drago Šarkanović

Drago Šarkanović

Drago Šarkanović

Drago Šarkanović

Stručnjak u oblasti finansija, upravljanja projektima u oblasti finansija, pripremi tendera i studija izvodljivosti

Profesija:

Diplomirani ekonomista

Članstva:

 • Društvo ekonomista Srbije

Godina rođenja:

1962.

Trenutna pozicija:

Zamenik direktora

Ključne kvalifikacije:

 • Rukovođenje projektima svih nivoa složenosti
 • Upravljanje finansijama, kontrola i izveštavanje
 • Izrada studija izvodljivosti
 • Cost / benefit analize
 • Finansijski konsalting u projektima širokog spektra
 • Upravljanje timovima za projektovanje objekata društvenog standarda, industrije, komunalnih infrastrukturnih projekata

Obrazovanje:

Univerzitet u Novom Sadu
Ekonomski Ffakultet u Subotici

Međunarodno iskustvo:

Crna Gora, Italija, Hrvatska, BiH

Branislav-Abadzin

Branislav Abadžin

Branislav-Abadzin

Branislav Abadžin

Stručnjak u oblasti projektovanja, izvođenja, tehničke kontrole: mašinskih, hidromašinskih, gasnih i tehnoloških instalacija.

Profesija:

Diplomirani mašinski inženjer

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1951.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant mašinskih instalacija Odgovorni izvođač mašinskih instalacija

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje i nadzor u oblasti termomašinskih instalacija
 • Izgradnja i nadzor hidrotehničkih postrojenja
 • Upravljanje projektima i praćenje izgradnje u oblasti opremanja objekta termomašinskom opremom
 • Dugogodišnje iskustvo u izgradnji i nadzoru gradskih toplovodnih trasa i priključaka

Obrazovanje:

Univerzitet u Novom Sadu. FTN -Novi Sad-Mašinski odsek smer termoenergetsko mašinstvo

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Dragana Banjanin

Dragana Banjanin

Dragana Banjanin

Dragana Banjanin

Stručnjak za projektovanje i nadzor objekata visokogradnje i enterijera

Profesija:

Master inženjer arhitekture

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1980.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant arhitekture

Ključne kvalifikacije:

 • 10 godina profesionalnog iskustva u projektovanju i upravljanju arhitektonskim i urbanističkim projektima
 • Projektovanje enterijera i opremanje stambenih, administrativnih, poslovnih, sportskih i obrazovno-naučnih ustanova
 • Priprema tenderske dokumentacije i praćenje Investicija
 • Nadzor nad izvođenjem širokog spektra projekata prema domaćim standardima i FIDIC pravilima građenja
 • Poseduje stručno znanje o projektovanju i izgradnji objekata, softverima koji se primenjuju u oblasti projektovanja i inženjeringa (AllPlan, AutoCad i slično, Sketchup, MSOffice i srodne aplikacije i sl.)

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – odsek arhitektura

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Đorđe Ivanov

Đorđe Ivanov

Đorđe Ivanov

Đorđe Ivanov

Stručnjak za projektovanje hidrotehničkih objekata i sistema za vodosnabdevanje

Profesija:

Diplomirani inženjer građevine, smer hidrotehnika-magistar

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1948.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i infrastrukturnih objekata
Licenca za projektovanje I izvođenje

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje hidrotehničkih objekata, pumpnih stanica, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • Modeliranje vodovodnih sistema primenom programskog paketa EPANET
 • Projektovanje i izvođenje instalacija u oblasti naftne industrije
 • Projektovanje hidrotehničkih objekata u oblasti prehrambene i prerađivačke industrije
 • Višegodišnje iskustvo u oblasti projektovanja i izvođenja objekata za odbranu od poplava, akumulacije i melioracije
 • Projektovanje i stručni nadzor u oblasti regulacije reka

Obrazovanje:

Građevinski fakultet u Beogradu, smer – hidrotehnika

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu-odsek melioracije magistratura

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Vlado Karapandzić

Vlado Karapandžić

Vlado Karapandzić

Vlado Karapandžić

Stručnjak u projektovanju, izgradnji i nadzoru elektro instalacija infrastrukturnih objekata, objekata visokogradnje i niskogradnje

Profesija:

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva-master

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1982.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje , izvođenje i nadzor elektro instalacija
 • Projektovanje i izvođenje svih vrsta elektro instalacija za: poslovne objekte, rezidencijalne objekte, industrijske objekte i hidrotehničke objekte
 • Projektovanje i nadzor nad specijalnim sistemima za dojavu i gašenje požara
 • Iskustvo u projektovanju SCADA sistema, automatike i prenosa podataka
 • Projektovanje i stručni nadzor nad izgradnjom spoljašnjeg dekorativnog i reflektorskog osvetljenja i osvetljenja saobraćajnica

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Katedra za Elektroniku, energetiku i telekomunikacije – odsek Elektroenergetika, usmerenje Elektroenergetski sistemi

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, Republika Srpska

Marija Milin Krunić

Marija Milin Krunić

Marija Milin Krunić

Marija Milin Krunić

Stručnjak za projektovanje i nadzor objekata visokogradnje i enterijera

Profesija:

Diplomirani inženjer arhitekture

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije, IKCG (2009.-2014.g.), DANS – Društvo arhitekata Novog Sada

Godina rođenja:

1978.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant arhitekture

Ključne kvalifikacije:

 • 13 godina profesionalnog iskustva u upravljanju projekatima, arhitektonskom i urbanističkom projektovanju, pripremi tenderske dokumentacije, izradi predmera i predračuna
 • Nadzor i izvođenje širokog spektra projekata.
 • Poseduje stručno znanje o projektovanju i izgradnji objekata, softverima koji se primenjuju u oblasti projektovanja i inženjeringa (AllPlan, AutoCad i slično, Sketchup, MSOffice i srodne aplikacije )

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – odsek arhitektura

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Kosta Lalošević

Kosta Lalošević

Kosta Lalošević

Kosta Lalošević

Stručnjak u oblasti projektovanja i nadzora nad izgradnjom hidrotehničkih konstrukcija

Profesija:

Master inženjer građevinarstva

Članstva:

Godina rođenja:

1985.

Trenutna pozicija:

Projektant hidrotehničkih konstrukcija i član stručnog nadzora

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje postrojenja za tretman otpadnih voda, kanalizacionih sistema i sitema za snabdevanje pitkom vodom
 • Stručni nadzor nad izvođenjem objekata u delu hidrotehnika i instalacije vodovoda i kanalizacije
 • Priprema i kontrola tenderske dokumentacije, dinamike radova i privremenih i okončanih situacija
 • Stručni nadzor na projektima po FIDIC pravilima građenja

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – odsek hidrotehnika

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Damir L. Merković

Damir L. Merković

Damir L. Merković

Damir L. Merković

Stručnjak u oblasti projektovanja i stručnog nadzora

Profesija:

Diplomirani inženjer arhitekture

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Inženjerska Komora Crne Gore
 • Hrvatska Komora Arhitekata

Godina rođenja:

1972.

Trenutna pozicija:

Rukovodilac tima i inženjer stručnog nadzora

Ključne kvalifikacije:

 • 14 godina iskustva u učestvovanju i vođenju izrade projektne dokumentacije i stručnom nadzoru nad izgradnjom.
 • Iskustvo u rukovođenju, izradi i saradnji na projekatima širokog spektra objekata visokogradnje.
 • Rukovođenje i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjama rezidencijalnih i turističkih objekata, kao i sadržaji infrastrukture pripadajuće kompleksu (restorani, bazeni, mašinska postrojenja, rezervoari, pumpne stanice, potporni zidovi, saobraćajnice, ...) za domaće i strane Investitore, prema domaćoj regulativi i modelima ugovora, tako i prema FIDIC-u.
 • Širok spektar softvera koji gravitiraju struci (AllPlan, AutoCad i slično, Sketchup, MSOffice i srodne aplikacije i sl.) uključujući rad u virtuelnom okruženju (Windows/Linux/VirtualBox).
 • Služi se engleskim, nemačkim i mađarskim jezikom.

Obrazovanje:

Univerzitet Novi Sad – FTN – Odsek za arhitekturu

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, Hrvatska

Bozica-Miskovic

Božica Mišković

Bozica-Miskovic

Božica Mišković

Stručnjak za projekovanje hidrotehničkih objekata i sistema za vodosnabdevanje

Profesija:

Diplomirani inženjer građevine, smer hidrotehnika

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1959.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i infrastrukturnih objekata Licenca za projektovanje I izvođenje

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje hidrotehničkih objekata, pumpnih stanica, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • Projektovanje postrojenja za proizvodnju pitke vode
 • Instalacije vodovoda i kanalizacije
 • Stručni nadzor nad izvođenjem objekata u delu hidrotehnika i instalacije vodovoda i kanalizacije
 • Tehnička kontrola projektno tehničke dokumentacije
 • Upravljanje projektima i praćenje izgradnje u oblasti infrastrukture

Obrazovanje:

Građevinski fakultet Subotica, smer – hidrotehnički

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Biljana-Nenadic

Biljana Nenadić

Biljana-Nenadic

Biljana Nenadić

Stručnjak za oblast energetske efikasnosti zgrada

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva -master

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Član komisije za izdavanje licenci za energetsku efikasnost
 • Sudski veštak za oblast građevinarstva
 • Član podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera - regionalni centar Novi Sad
 • Stalni član Međunarodnog žirija festivala inovacija, znanja i stvaralaštva "Tesla Fest" Novi Sad.

Godina rođenja:

1964.

Trenutna pozicija:

Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost, odgovorni inženjer gradilišta

Ključne kvalifikacije:

 • Odgovorni projektant
 • Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada
 • Odgovorni inženjer gradilišta
 • Izrada i praćenje tenderske dokumentacije
 • Izrada eleborata energetske efikasnosti
 • Stručnjak za oblast građevinske fizike

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad diplomirani inženjer građevinarstva - master iz oblasti građevinskog inženjerstva

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Saša Plisnić

Saša Plisnić

Saša Plisnić

Saša Plisnić

Stručnjak za projektovanje konstrukcija visokogradnje, stručni nadzor i izvođenje radova, Rukovodilac sektora konstrukcija

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Društvo građevinskih konstruktera Srbije

Godina rođenja:

1971.

Trenutna pozicija:

Rukovodilac sektora konstrukcija, Projektant konstrukcija

Ključne kvalifikacije:

 • 15 godina iskustva u izradi i tehničkoj kontroli svih vrsta projektno tehničke dokumentacije
 • Izrada projekata konstrukcije značajnih javnih, sportskih, poslovnih, i industrijskih objekata, kao i postrojenja za prečišćavanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda
 • Linearna seizmička analiza i aseizmičko projektovanje konstrukcija i nekonstrukcijskih elemenata
 • Poznavanje međunarodnih standarda i propisa Evrokod 0–9
 • Analiza konstrukcija primenom softverskih paketa SAP2000, STAAD.Pro, Axis i Tower

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – diploma građevinskog fakulteta – odsek konstrukcije

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, B i H

Goran Radeka

Goran Radeka

Goran Radeka

Goran Radeka

Stručnjak za projektovanje i izvođenje objekata visokogradnje, niskogradnje, infrastrukturnih objekata, vršenje nadzora na implementaciji projekata

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva - master

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1984.

Trenutna pozicija:

Projektant konstrukcija, Nadzorni inženjer

Ključne kvalifikacije:

 • Izrada projekata konstrukcije
 • Izrada projekata kostrukcije za vododržeće objekte prema Evrokodu 0-9
 • Analiza konstrukcija primenom softverskih paketa SAP2000, Axis i Tower
 • Linearna seizmička analiza i aseizmičko projektovanje konstrukcija i nekonstrukcijskih elemenata
 • Tehnička kontrola projekata
 • Priprema trenderske dokumentacije
 • Nadzor nad izvršenjem radova, po domaćim kao i po FIDIC pravilima građenja

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - diploma građevinskog fakulteta - master, odsek konstrukcije

Međunarodno iskustvo:

Crna Gora

Milica Stojčević

Milica Stojčević

Milica Stojčević

Milica Stojčević

Stručnjak za projektovanje i nadzor objekata visokogradnje i enterijera

Profesija:

Diplomirani inženjer arhitekture

Članstva:

 • IKS, IKCG (2009 g.), DANS – Društvo arhitekata Novog Sada

Godina rođenja:

1977.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant arhitekture

Ključne kvalifikacije:

 • 13 godina profesionalnog iskustva u upravljanju projekatima, arhitektonskom i urbanističkom projektovanju, pripremi tenderske dokumentacije, izradi predmera i predračuna, nadzoru i izvođenju širokog spektra projekata.
 • Priprema tenderske dokumentacije i izrada predmera i predračuna
 • Nadzor i izvođenju širokog spektra projekata
 • Poseduje stručno znanje o projektovanju i izgradnji objekata, softverima koji se primenjuju u oblasti projektovanja i inženjeringa (AllPlan, AutoCad i slično, Sketchup, MSOffice i srodne aplikacije i sl.)

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – odsek arhitektura

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina

Evica Suša

Evica Suša

Evica Suša

Evica Suša

Stručnjak u projektovanju, nadzoru i izgradnji elektro instalacija infrastrukturnih objekata , objekata visokogradnje i niskogradnje

Profesija:

Master inženjer elektrotehnike i računarstva

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Inženjerska Komora Crne Gore
 • Društvo za osvetljenje Srbije, Smait

Godina rođenja:

1958.

Trenutna pozicija:

Rukovodilac sektora instalacija

Ključne kvalifikacije:

 • 30 godina iskustva u projektovanju i rukovođenju projektima u oblasti elekroinstalacija
 • Projektovanje i nadzor nad specijalnim sistemima za dojavu i gašenje požara
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Projektovanje instalacija za hotele, administrativne, sportske, poslovne i industrijske objekte
 • Izrada studija opravdanosti i konsalting u oblasti elektro instalacija
 • Projektovanje i stručni nadzor nad izgradnjom spoljašnjeg dekorativnog i reflektorskog osvetljenja i osvetljenja saobraćajnica
 • Iskustvo u projektovanju SCADA sistema, automatike i prenosa podataka

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – diploma Elektrotehničkog fakulteta – odsek Energetika, elektronika i telekomunikacije

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora

Bojan-Teofilovic

Bojan Teofilović

Bojan-Teofilovic

Bojan Teofilović

Izrada projekata, Upravljanje projektima, Projektovanje i upravljanje projektima u oblasti energetike, tretmana otpadnih voda i pitkih voda, infrastrukture, zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije.

Profesija:

Diplomirani inženjer mašinstva

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1985.

Trenutna pozicija:

Projektant i izvođač radova termo i hidro mašinskih instalacija, Rukovodilac projekata

Ključne kvalifikacije:

 • Projektovanje i izvođenje objekata u oblasti energetike
 • Upravljanje projektima komunalnih i industrijskih prečistača otpadnih i pitkih voda
 • Projektovanje HVAC sistema sa naglaskom na sistemima sa obnovljivim izvorima energije.
 • Praćenje investicija i izrada tenderske dokumentacije

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – diploma mašinskog fakulteta –

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora, Hrvatska

Sandra Vlajković

Sandra Vlajković

Sandra Vlajković

Sandra Vlajković

Stručnjak za projektovanje i nadzor objekata visokogradnje i enterijera

Profesija:

Diplomirani inženjer arhitekture

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije

Godina rođenja:

1980.

Trenutna pozicija:

Odgovorni projektant arhitekture

Ključne kvalifikacije:

 • 10 godina profesionalnog iskustva u projektovanju i upravljanju arhitektonskim i urbanističkim projektima
 • Projektovanje enterijera i opremanje stambenih, administrativnih, poslovnih, sportskih i obrazovno-naučnih ustanova
 • Priprema tenderske dokumentacije, izrada predmera i predračuna
 • Nadzor i izvođenje širokog spektra objekata
 • Poseduje stručno znanje o projektovanju i izgradnji objekata, softverima koji se primenjuju u oblasti projektovanja i inženjeringa (AllPlan, AutoCad i slično, Sketchup, MSOffice i srodne aplikacije i sl.)

Obrazovanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – odsek arhitektura

Međunarodno iskustvo:

Srbija i Crna Gora

Vladimir Vukobratović

Vladimir Vukobratović

Vladimir Vukobratović

Vladimir Vukobratović

Stručnjak za seizmičku analizu i projektovanje konstrukcija i nekonstrukcijskih elemenata

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva – doktor nauka

Članstva:

 • Inženjerska komora Srbije, broj licence 310L75412

Godina rođenja:

1984.

Trenutna pozicija:

Stručni saradnik

Ključne kvalifikacije:

 • Analiza i projektovanje konstrukcija u svim materijalima
 • Izbor seizmičkog ulaza za vremensku analizu sistema
 • Linearna i nelinearna seizmička analiza i aseizmičko projektovanje konstrukcija i nekonstrukcijskih elemenata
 • Poznavanje međunarodnih standarda i propisa: Evrokod 0–9, ASCE 7-10, ASCE 4-98, ACI 318-14, ACI 350.3-06, API 650, ANSI/AISC 360-10, IBC, NRC 1.122, NRC 1.61, NRC 1.92
 • Analiza konstrukcija primenom softverskih paketa SAP2000, ETABS, STAAD.Pro, OpenSees, SeismoStruct, Axis i Tower

Obrazovanje:

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka: diplomirani inženjer građevinarstva – master

Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju: doktor nauka

Međunarodno iskustvo:

Crna Gora

Zoran Žinić

Zoran Žinić

Zoran Žinić

Zoran Žinić

Stručnjak u oblasti rukovođenja i izvršenja ugovora izgradnje i nadzora projekata infrastrukture, niskogradnje i visokogradnje

Profesija:

Diplomirani inženjer građevinarstva-konstruktivni smjer

Članstva:

 • Inženjerska Komora Srbije
 • Inženjerska Komora Crne Gore
 • Društvo građevinskih konstruktera Srbije

Godina rođenja:

1957.

Trenutna pozicija:

Rukovodilac tima i inženjer zgradnje i stručnog nadzora

Ključne kvalifikacije:

 • 31 godina profesionalnog iskustva u izgradnji, konstrukterstvu u visoko i niskogradnji i hidrotehnici, upravljanju projektima i stručnoj kontroli
 • Rukovodilac projekata i timova
 • Stručnjak za nadzor i kontrolu kvaliteta u oblasti građevinskog i hidrotehničkog inženjeringa, izgradnje sistema snabdevanja i odvodnje vode, instalacija i tehničke opreme, planiranje i koordinaciju izgradnje, pripreme tenderske dokumentacije itd.
 • Praćenje dinamike radova i instrukcije u skladu sa projektom i ugovorom

Obrazovanje:

Univerzitet Novi Sad – Građevinski fakultet Subotica

Međunarodno iskustvo:

Srbija, Crna Gora