Centar za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine "CePTOR"

Obnovljeni objekat se nalazi u sklopu Nacionalnog parka Fruška gora. Osnovna namena novootvorenog Centra je održavanje prezentacija, savetovanja, simpozijuma i seminara. Centar nudi četiri konferencijske sale različitih kapaciteta, kao i određen broj smeštajnih jedinica. Od ostalih sadržaja tu je wellness centar, teretana, renovirani restoran, medijateka sa bibliotekom, bar i terasa. Ukupna površina objekta je 3000 m2.

andrevlje

Godina projektovanja: 2006-2007

Godina završetka radova: 2008

Vrednost investicije: 2 332 018 €

Lokacija: Andrevlje, Fruška gora, Srbija

Investitor: APV – Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa – Novi Sad

andrevlje
andrevlje
andrevlje
andrevlje
andrevlje
andrevlje
andrevlje
andrevlje
andrevlje