Merkator Centar

Glavni projekat

Objekat je projektovan kao poslovno-komercijalni centar sa garažom, koja je smeštena u suterenu i jednim delom u prizemlju. Objekat je spratnosti Su+P+2 sa jednom međuetažom i jednom tehničkom etažom. Izgled objekta odgovara savremnom načinu poslovanja. Ukupna površina objekta je 38 973 m2.

merkator

Godina projektovanja: 2006

Godina završetka radova: 2007

Vrednost investicije: 30 000 000 €

Lokacija: Novi Sad

Investitor: "Mercator-S" doo Beograd

merkator
merkator
merkator
merkator
merkator
merkator
merkator
merkator
merkator