Turističko naselje "Smokvica", Reževići

Idejno urbanističko rešenje saobraćajne infrastrukture, konsalting za elektroenergetsku, hidrotehničku, telekomunikacionu infrastrukturu, PP zaštitu i geotehniku

Turističko naselje "Smokvica" smešteno na moru u Crnoj Gori predviđa kompleks koji se sastoji od individualnog stanovanja – luksuzne vile različitih tipologija, apartmana, centralnog objekta - hotela od 5 zvezdica sa pratećim sadržajem javnog karaktera, tehničkim blokom i potrebnom marinom. Ceo rezort je osmišljen kao ekskluzivan, autonoman, funkcionalno nezavisan kompleks koji predstavlja novi savremeni vid turizma. Ukupna površina pod objektima je 175 000 m2.

smokvice

Godina projektovanja: 2012

Vrednost investicije: 150 000 000 €

Lokacija: Reževići, Crna Gora

Investitor: VAS Invest & Botticelli

smokvice
smokvice
smokvice
smokvice
smokvice
smokvice
smokvice
smokvice
smokvice