Vila "Eva"

Idejni i Glavni projekat; enterijerska rešenja apartmana; Izvođači nad termomašinskim instalacijama

Stambeno-turistički objekat, spratnosti Su3+Su2+Su1+P+1, se sastoji od šest luksuznih apartmana različitih veličina. Od sadržaja prisutan je i wellness centar sa prelivnim bazenom, kao i jedan manji bazen koji pripada najvećem apartmanu. Objekat je urađen u modernim jednostavnim linijama sa materijalizacijom fasade u kamenu, karakterističnim za primorje. Ukupna površina objekta je 1200 m2.

vila-eva

Godina projektovanja: 2010

Godina izvođenja: 2013

Vrednost investicije: 717 162 €

Lokacija: Rijeka Reževića, Crna Gora

Investitor: "Artex-M" Budva

vila-eva
vila-eva
vila-eva
vila-eva
vila-eva
vila-eva
vila-eva
vila-eva
vila-eva